CRISPRWELL om NOU 2023:18

5 forskere bak CRISPRWELL skriver i sitt høringssvar at rapporten Genteknologi i en bærekraftig fremtid på mange måter bidrar til et godt kunnskapsgrunnlag. Forskerne peker samtidig på flere klare svakheter de mener må tas hensyn til i den videre politiske prosessen. De sammenfatter dette i følgende 5 punkter: 1) Mandat og begrepsbruk. Vi mener utvalget…

Oppdatert artikkelsamling om usikkerhet ved genredigering

Oppdatert artikkelsamling om usikkerhet ved genredigering GMO-nettverket har oppdatert artikkelsamlingen fra 2019  som omhandler usikkerhet ved genredigering. Det er viktig å understreke at dette er artikler der usikkerhet knyttet til genredigering er tema, og at artikler med fokus på potensielle muligheter omtales andre steder. Artiklene står for den enkelte forfatters regning. Artikkelsamling om usikkerhet ved…

Nytt om GMO 10 – 2020

Nytt om GMO 10 – 2020 I dette nyhetsbrevet kan du blant annet lese om Nobelprisen i kjemi, om norsk forskning på genredigering og om at Argentinas ønske om å ta i bruk genmodifisert hvete vekker uro blant bønder i Brasil. Forfatter og ansvarlig redaktør: Sidsel Børresen Saker denne gangen 1. GMO-Nettverket i forslaget til…

Ny og mer presis CRISPR-metode

ABC nyheter melder om en ny og mer presis CRISPR metode. -Med denne første rapporten om «prime editing» ser vi bare begynnelsen på en langvarig ambisjon innen biovitenskap om å kunne endre DNAet i en hvilken som helst levende celle eller organisme, uansett posisjon. Det inkluderer potensielt menneskelige pasienter med genetiske sykdommer, sier David Liu…

CRISPR-mutasjoner ikke samme som naturlige mutasjoner

Å hevde at mutasjoner indusert med CRISPR er det samme som naturlige mutasjoner er en misvisende overforenkling ifølge denne artikkelen publisert i Frontiers Plant Science 24.04.19. Forfatter er Katharina Kawall ved Fachstelle Gentechnik und Umwelt, Munich, Germany I denne fagfellevurderte artikkelen vises det til hvordan planter og dyr gjennom evolusjonen har utviklet en rekke prosesser i…

Nytt om GMO 3 – 2019

Nytt om GMO 3 – 2019 I Nytt om GMO nummer 3 kan du lese om etterspillet etter at det er født genredigerte tvillinger i Kina og om hvor langt de har kommet med produksjon av GM laks i USA. Ansvarlig redaktør: Sidsel Børresen For og mot streng regulering av genredigering som GMO (2 oppslag)…