Kvinnelig bonde Malawi

Uttalelse fra Årsmøtet 2022

Genteknologiloven må sikre valgfrihet og høyt beskyttelsesnivå uttaler årsmøtet i GMO-nettverket. GMO-nettverket har store forventninger til Genteknologiutvalgets arbeid og NOU-en som skal publiseres i løpet av 2022. Nettverket vil understreke behovet for å styrke kunnskapsgrunnlaget om genteknologi, og mener det er nødvendig og ønskelig med en grundig gjennomgang av lovverk og forvaltningspraksis på GMO-området. 11…

Årsmøtet 2021

Årsmøtet 2021  Styret og ansatte 2021 På årsmøtet i GMO-nettverket ble det gjenvalg på styreleder Cesilie Aurbakken og alle medlemmer og varamedlemer til styret. Cesilie Aurbakken, Norges Bygdekvinnelag Elin Marie Stabbetorp, Norges Bondelag Markus Brun Hustad, Økologisk Norge Tora Fougner-Økland, Natur og Ungdom Elin Cecilie Ranum, Utviklingsfondet Bjørn Iversen, Bondens marked Norge (1 vara) Halvard…

Vi har fått nytt navn

Nettverk for GMO-fri mat og fôr har byttet navn til GMO-Nettverket. Det betyr at denne nettsiden og facebooksiden er oppdatert med nytt navn. Navneendringen ble vedtatt enstemmig på vårt årsmøtet 10.mars. Se bildet. GMO-Nettverket er en paraplyorganisasjon for 18 organisasjoner og bedrifter i Norge. Vår formålsparagraf er den samme som før: 1.GMO-Nettverket arbeider for å sikre…