Nytt om GMO 1 – 2022

I årets første nyhetsbrev kan du lese om etiske hensyn knyttet til genredigering av dyr, at endringer i GMO-regelverket i England kun gjelder planter og at Japan har godkjent to genmodifiserte fisk. Illustrasjonsfoto er av Turid Haga Vange på setra. Foto: Ane Grønsberg Nytt om GMO er en nyhetstjeneste opprettet av GMO-nettverket. Redaktør: Aina Bartmann…

Hevder Golden Rice redder liv

Er argumentene fra vaksinemotstandere sammenfallende med kritikken mot Golden Rice? Det hevder Felicia Wu og 5 andre forskere  i et innlegg i The Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) under overskriften ‘Allow Golden Rice to save lives’. Golden Rice er genmodifisert for å øke innholdet av provitamin A. Hensikten er å bruke risen i…

Grøntnæringen bekymret

Graminor mener at genredigering er et verktøy som kan bidra til en mer effektiv og bærekraftig matproduksjon. Graminor er bekymret for konsekvensene dersom Norge velger å ha strengere regelverk enn EU. De uttrykker også at det er viktig at ikke patentrettigheter undergraver planteforedlerrettighetene.  Vi anbefaler på det sterkeste at kommende potensielle forskrifter tar patent versus…

Forbrukerrådet stiller krav

Forbrukerrådet mener behovet for kontroll og informasjon til forbruker må være bærebjelkene når Genteknologiutvalget skal vurdere endringer i lovverket knyttet til genteknologi. På bildet seniorrådgiver i Forbrukerrådet Kaja Lund-Iversen. Foto: Colourbox.com Det pågår prosesser både i EU og her i Norge for å se på genteknologilovgivningen. Forbrukerrådet har sendt skriftlig innspill til Genteknologiutvalget med vekt…

Miljøorganisasjonene om GMO

Greenpeace Norge, Natur og Ungdom, Norges Naturvernforbund, SABIMA og WWF Verdens naturfond krever at det må være en absolutt forutsetning at hver enkelt GMO fortsatt blir grundig risikovurdert, spesielt for utilsiktede konsekvenser ved utsetting i økosystemene. De understreker også at genredigerte GMO-er må kunne overvåkes og være sporbare og at alle genmodifiserte organismer må merkes…

Nytt om GMO 11-2021

I dette nummeret kan du lese om den tørråteresistente poteten CIP-Matilde som er utviklet uten  bruk av genmodifisering,  om GMO i Canada og Kina, og om viktige hensyn å ta ved bruk av nye teknikker for endring i arvematerialet. Saker denne gangen Vitenskapskomiterapport om genomredigering Tørråteresistent potet Krav til GMO-regulering i Kanada Kan  bli enklere…

Nytt om GMO 10 – 2021

Tyske miljømyndigheter avviser at genredigerte organismer kan unntas GMO-regulering. Naturvernforbundets paraplyorganisasjon mener genredigering ikke er del av klimaløsningen. Du kan lese mer om dette og om hvordan forskere har lykkes med en nyretransplantasjon fra en genmodifisert gris. Nytt om GMO er en nyhetstjeneste opprettet av GMO-nettverket.  Ansvarlig redaktør for dette nyhetsbrevet: Aina Bartmann Saker denne…

Euro Coop om GMO

Det europeiske forbrukersamvirket (Euro Coop) støtter ikke at «nye» GMO-er skal promoteres som del av EUs nye landbruks- og matpolitikk. Euro Coop har levert innspill til EU-kommisjonens arbeid med konsekvensutredning av noen typer genmodifiserte planter. Euro Coop støtter EU-domstolen i at organismer fremkommet ved bruk av nye genomteknikker («New Genomic Techniques, NGT) er GMO-er. Euro…