Mattilsynet med få funn av GMO

  Det finnes per i dag ingen godkjente genmodifiserte mat- eller fôrprodukter i Norge. Dette betyr at det ikke skal forekomme produkter på det norske markedet som er merket med at de er genmodifisert eller inneholder genmodifiserte ingredienser. Mattilsynet fører tilsyn med eventuelle ulovlige produkter. I 2019 ble det funnet spor av mulig ulovlig genmodifisert…

Nytt om GMO 11- 2020

Nytt om GMO 11- 2020 I dette nyhetsbrevet kan du blant annet lese mer om GM-potet og GM-bananer, usikkerhet ved genredigering og argumenter om hvorfor genredigering må reguleres. Debatten fortsetter om hvor presis genredigering egentlig er   Forfatter og ansvarlig redaktør: Sidsel Børresen Saker denne gangen 1.            Offentlig utvalg om genteknologi 2.            Oppdatert oversikt over…

Regjeringsoppnevnt utvalg om genteknologi

Utvalget skal ledes av Anna Wargelius. Hun er forskningssjef ved avdeling for reproduksjon og utviklingsbiologi ved Havforskningsinstituttet.      Utvalget består av 11 medlemmer i tillegg til leder. Blant dem er Aina Bartmann, daglig leder i GMO-Nettverket.     Utvalgets sammensetning Anna Wargelius, forskingssjef ved Havforskingsinstituttet, Bergen (leiar)Arne Holst Jensen, seniorforskar ved Veterinærinstituttet, Oslo Trygve Brautaset,…

Nytt om GMO 10 – 2020

Nytt om GMO 10 – 2020 I dette nyhetsbrevet kan du blant annet lese om Nobelprisen i kjemi, om norsk forskning på genredigering og om at Argentinas ønske om å ta i bruk genmodifisert hvete vekker uro blant bønder i Brasil. Forfatter og ansvarlig redaktør: Sidsel Børresen Saker denne gangen 1. GMO-Nettverket i forslaget til…

Vi ber Norge arbeide for gendriver-moratorium

GMO-Nettverket ber Norge arbeide for et midlertidig forbud mot utsetting av gendrivere i naturen. Vi ber også regjeringen arbeide for at det utvikles internasjonale retningslinjer for risikovurdering av genredigerte organismer innenfor Cartagenaprotokollen. Bakgrunn Gendrivere er, i motsetning til andre GMO-er, designet for å spre seg i naturen. Ofte er de tenkt brukt for å utrydde…

Nytt om GMO 9 -2020

Nytt om GMO 9 -2020 I dette nummeret kan du blant annet lese mer om forbrukerholdninger, alternativer til gendrivere og  detektering av «nye» GMO-er. Forfatter og ansvarlig redaktør: Sidsel Børresen Saker denne gangen: 1. Forbrukerskepsis til GMO (3 oppslag) 2. Ny detekteringsmetode for genredigering (2 oppslag) 3. Alternativ kontroll av myggbårne sykdommene (2 oppslag) 4.…

Gjennombrudd for sporing av nye genredigerte GMO-er

Dette er et gjennombrudd for forbrukernes rett til å vite.Det uttaler Lukas Wiesmüller, direktør i SPAR-kjeden i Østerrike til nyheten om at den første sporingsmetoden for en genredigert organisme er blitt offentliggjort. Det dreier seg om en detekteringsmetode for den sprøytemiddelresistente rapsen fra selskapet Cibus. Rapsen produseres i Canada og USA, men er ikke godkjent…

Nytt om GMO 7/8 2020

Nytt om GMO 7/8 2020 I dette nummeret kan du blant annet lese om et opprop mot utsetting av gendrivere, høringssvar på regjeringens forslag til endringer i genteknologiloven og krav til risikovurderinger knyttet til nye metoder.Forfatter og ansvarlig redaktør: Sidsel Børresen Saker denne gangen1. Høringssvar til forslag til endring av genteknologiloven2. Økologiske konsekvenser av genmodifiserte…