EU godkjenner 3 GM-soya

Tross stor motstand blant de folkevalgte i EU har kommisjonen godkjent 3 nye genmodifiserte soyabønner til import til bruk i mat og fôr.  Dette gjelder MON 87708 x MON 89788,  MON 87705 x MON 89788 og FG 72. I tillegg til å være sprøytemiddelresistente mot glyfosat er de også resistente mot såkalte dicamba sprøytemidler. Dette er sprøytemidler som ble brukt på…

Frokostmøte under Arendalsuka

Frokostmøte: Tør politikerne si ja til GMO?

GMO-Nettverket og for inviterer til frokostmøte om bruken av genteknologi i for og matproduksjon. Hvilke konsekvenser har dette for mennesker og miljø? Og hvorfor er det så viktig å bevare den norske genteknologiloven. Norge har verdens strengeste regelverk for bruk av genmodifiserte organismer (GMO), og har hatt en ledende rolle i den internasjonale debatten om…

Neil Youngs Global Village

GMO-Nettverket var 7. juli på plass i Neil Youngs Global Village på Stavernfestivalen. Den samfunnsengasjerte artisten har med seg denne «landsbyen» på turné gjennom Europa, for å gi forskjellige organisasjoner i landene han besøker mulighet til å nå ut med informasjon om flere viktige samfunnspørsmål, blant annet genmodifisert mat. I et av hans nyeste album…

Golden Rice – nok en gang

-Hvor mange fattige folk i verden må dø før vi anser dette som en forbrytelse mot menneskeheten?  Denne ualminnelig harde ordbruken står i et opprop mot Greenpeace undertegnet av 109  nobelprisvinnere. I oppropet blir Greenpeace bedt om å stanse sin motstand mot genmodifiserte organismer. Oppropet baserer seg på påstanden om at den A- vitamin berikede Golden Rice kunne ha…

Mais 1507 må forbys

Mais 1507 må forbys Det krever direktør Ole Johan Borge og leder Kristin Halvorsen i Bioteknologirådet.  De ber regjeringen om å ikke høre på Miljødirektoratets råd om GMO-maisen 1507. Hvis kravene i genteknologiloven ikke innfris, kan og skal produktet ikke tillates importert, dyrket eller brukt. Dette skriver de to i en kronikk i  Nationen 28 mai.…

Kunnskap og GMO

Stortingsrepresentant Heidi N. Lunde (H) mener EU trekker føre-var prinsippet for langt i spørsmål om GMO. Hun ser også ut til å mene at alle som er kritiske til dagens GMO-er baserer seg på frykt og kunnskapsløshet. Les hennes kronikk her og replikk fra GMO-Nettverket her. Heidi Nordby Lundes opprinnelige innlegg: http://www.nationen.no/naering/kunnskap-og-frankenstein-mat-2/ Hennes svarinnlegg: http://www.nationen.no/debatt/gmo-en-folkefiende/ Nettverkets svar: http://www.nationen.no/debatt/hvem-er-kritisk-til-gmo/

Flere vil ha GMO-fri melk

Vil ha GMO-fri melk                                                       Etterspørselen etter melk fra kyr som ikke har spist genmodifisert fôr øker i Tyskland. Det svensk-danske meierisamvirket ARLA ønsker nå å stimulere flere melkebønder til å produsere melk uten bruk av GMO-fôr. De tilbyr 9 øre ekstra per liter melk for å øke volumet. – Vårt umiddelbare behov er 1 milliard ekstra…