Kan GM-mais true sommerfugler?

En gruppe forskere, bl.a. fra Aarhus Universitet i Danmark, har undersøkt om vernede sommerfuglarter i Europa står i fare for å bli utryddet dersom genmodifisert mais blir dyrket i stor skala. De har vurdert både insektresistent (IR)- og herbicidresistent (HR) mais. IR-mais (også kalt Bt-mais) produserer selv insektgift som også vil være til stede i…

GMO-sjokolade trekkes fra markedet

Sjokoladen «Reese’s 3 Peanut Butter Cups» trekkes fra markedet. Produktene er laget av genmodifiserte råvarer og Mattilsynet fant dem i en butikk i Kristiansand.  Importøren er pålagt å bedre sine rutiner slik at de ikke importerer ulovlige genmodifiserte produkter til Norge. Produktene er produsert i USA der genmodifiserte varianter av bl.a. mais, soya og sukkerbete…

BEUC spør om bærekraftig mat

Den europeiske forbrukerorganisasjonen (BEUC) har spurt 11 000 forbrukere i 11 land om bærekraftig mat. Funnene viser at forbrukere flest forbinder bærekraftig kosthold med lokal mat produsert uten GMO og minst mulig sprøytemidler.   Rapporten viser også at mange er positive til mer plantebasert mat, men helst til vegetaralternativer fra naturlige råvarer. Rapporten viser stor…

Nytt om GMO 5/6 – 2020

Nytt om GMO 5/6 – 2020 Dr. Tewolde Birhan Gebre Egziabher   I dette nyhetsbrevet kan du blant annet lese hvorfor den legendariske Dr Tewolde Egziabher advarer den Etiopiske regjeringen om å deregulere GMO, hva skjer med regler for GMO og mattrygghet etter Brexit og GM -ris mot bakterier. Saker denne gangen: 1. Debatten om…

Mange grunner til skepsis mot GMO

  Forbrukeres skepsis til GMO-mat er knyttet til bekymring for miljø og helse, men er også et spørsmål om hva slags matproduksjon folk vil ha.     Det skriver Cesilie Aurbakken, styreleder i GMO-Nettverket og Aina Bartmann, daglig leder i GMO-Nettverket i en kronikk. Fersk SIFO-rapport I en fersk forbrukerundersøkelse som Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet har…

Nytt om GMO nummer 4/2020

Nytt om GMO nummer 4/2020 I Nytt om GMO  kan du denne gangen lese om hva både norske og amerikanske forbrukere svarer på spørsmål om GMO-mat. Vi har også samlet debattinnlegg om de norske undersøkelsene. Du kan også lese om at miljø- og landbruksorganisasjoner i EU stiller krav om at matsikkerheten ikke må svekkes i…

Norsk landbruk rir ikke to hester

Norsk landbruk har et felles grunnsyn når det gjelder genteknologi. Vi tar forbrukeren på største alvor. Det skriver administrerende direktør Ola Hedstein og fagsjef Sigrid Bratlie i Norsk Landbrukssamvirke. Innlegget er et tilsvar til Hans Bårdsgård som kommenterer i Nationen 5.mai den pågående debatten rundt GMO og genredigert mat. ( lenke nederst i denne saken)…

Hva skjer med arven etter Dr. Tewolde fra Etiopia

Etiopia spilte en sentral rolle når  Cartagena-protokollen ble utformet og implementert under FNs konvensjon om biologisk mangfold. Det er mange av oss som husker den fantastiske jobben Dr. Tewolde Berhan Gebre Egziabher spilte under disse forhandlingene sier Aina Bartmann, daglig leder i GMO-Nettverket. Men er Etiopia med sin nye GMO-linje i ferd med å miste…

Problematisk undersøkelse om genredigering

Sammenhengen mellom kunnskap og holdninger utgjør et hovedfokus i GENEinnovates analyser. Men hvilken kunnskap er det spørreundersøkelsen baserer seg på? Dette spørsmålet reiser forskere ved GenØk – Senter for biosikkerhet i en kronikk i Nationen. Etikk «Når informasjon om risiko og uenighet uteblir, kan motforestillinger mot ny teknologi lett bli tolket som subjektive og ‘rent…