Fortsatt stor forbrukerskepsis til GMO

– Resultatene i vår studie viser at det fortsatt er stor forbrukerskepsis til GMO i matproduksjon sier Annechen Bahr Bugge  Bugge er forsker ved Forbruksforskningsinstituttet ved OsloMet og har hatt ansvar for en ny befolkningsundersøkelse om norske forbrukeres holdning til bruk av GMO i matproduksjonen. Svarene er blitt sammenlignet med resultatene fra en lignende forbrukerundersøkelse…

Som du spør om genredigering får du svar

Det er problematisk med en spørreundersøkelse der deltakerne kun blir presentert for mulige fordeler ved en teknologi, og ikke for mulige negative konsekvenser eller for alternative løsninger. Dette skriver lederen i Norges Bondelag og lederen i Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles kronikk i Nationen. Kronikken har overskriften «som du spør om genredigering får…

GMO i norsk landbruk

Birte Usland er melkebonde og styremedlem i Norges Bondelag. I en kronikk i bondebladet skriver hun om de nye metodene for genmodifisering, såkalt genredigering. -Som med de gamle GMO-ene , blir det nå formidlet at det er viktig, og til dels avgjørende å ta i bruk genredigerte produkter i arbeidet med klima, sult og bærekraft,…

Spørreundersøkelse om genredigering i matproduksjon

«Norske forbrukeres holdninger til bruk av genredigering avhenger av hvilket formål og produkt det er snakk om. Flertallet er positive til å bruke genredigering i norsk landbruk og akvakultur til formål som oppfattes å fremme samfunnsnytte og bærekraft. Eksempler er å redusere sprøytemiddelbruk og avlingstap i planter, klimatilpasning av planter, øke næringsinnholdet i planter, øke…

Vi har fått nytt navn

Nettverk for GMO-fri mat og fôr har byttet navn til GMO-Nettverket. Det betyr at denne nettsiden og facebooksiden er oppdatert med nytt navn. Navneendringen ble vedtatt enstemmig på vårt årsmøtet 10.mars. Se bildet. GMO-Nettverket er en paraplyorganisasjon for 18 organisasjoner og bedrifter i Norge. Vår formålsparagraf er den samme som før: 1.GMO-Nettverket arbeider for å sikre…

All melk fra Arla blir GMO-fri

Arla satser på at all deres melk skal være GMO-fri i 2021. Begrunnelsen er at selskapet merker økt etterspørsel etter GMO-fri melk i Europa. I tillegg vil beslutningen bety en forbedret logistikk. Meieriselskapet har bedt alle alle sine danske medlemmer om å slutte med GMO-fôr  innen 1 januar 2021. Produsentene får ca 10 øre merpris…